Bytové družstvá a združenia

Potrebujete informovať obyvateľov a nájomníkov bytových domov s aktualitami, ktoré sa týkajú bytových i nebytových priestorov?

Malé informačné vitríny sú práve pre tieto oznamy veľmi vhodné.

Výhodou je, že prístup k vyvešiavaniu oznamov má len poverená osoba (väčšinou domovník, alebo zamestnanec byt.družstva) a tak sa tam nepridávajú rôzne letáky a oznamy nesúvisiace s bývaním.

Aktuálna informovanosť v danej lokalite prináša vyššiu kvalitu bývania a spokojnosť obyvateľov.