Dodací podmínky

Dodací podmínky internetového obchodu www.vitriny-estatic.sk.

 1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, rozměrů, barevného a materiálového provedení prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu www.vitriny-estatic.sk
 2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od objednání zboží v závislosti na Čl.4 Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Přeprava je zajištěna vlastní dopravou, nebo přepravní společností a zahrnuje možnost telefonického kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby, či místa doručení.

  Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky, nebo na místě dohodnutém s přepravcem.

  V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení.

 1. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícímu dostupný, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

  Po nepřevzetí zboží kupujícím má prodávající nárok na náhradu škody, která mu vznikla nepřevzetím a to v plné výši přepravních nákladů.

 2. Zboží doručováno přepravní společností je doručován zdarma při objednávkách v rámci Slovenské republiky.

  Tovar objednávaný do zahraničí je doručován dle aktuálně platných taríf přepravní společnosti.

 3. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Pokud je obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam, tzv. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.