Ďalší odberatelia

I keď je našim zameraním dodávanie produktov pre mestá a obce, ako i organizáciám spadajúce pod ne, produkty sú vhodné i pre ďalšie skupiny záujemcov. Pre mnohých sme už naše produkty v minulosti dodali a vzhľadom na vysokú spokojnosť sa takýmto odberateľom nevyhýbame.

Práve naopak. Naše produkty sú žiadané napr. cestovnými kanceláriami a agentúrami, obchodmi, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, športovými klubmi a športoviskami, turistickými združeniami a prevádzkovateľmi turisticky obľúbených zimných, alebo letných stredísk, ale i ďalšími záujemcami, ktoré potrebujú pre svoju propagáciu a informovanosť elegantný, estetický a praktický priestor, čo určite ocenia práve tí, pre ktorých sú tieto informácie určené.

Keďže ponúkame na našom trhu najvyšší pomer kvality a ceny, určite si nájdeme nových odberateľov, medzi ktorých môžete patriť napríklad i práve vy !