Kontaktné údaje

ESTATIC s.r.o.
Zechenterova 356/24
967 01 Kremnica
Slovensko

Kontakty
Tel.: +421 918 972 923
E-mail: info@estatic.eu

Fakturačné údaje
Obchodné meno: ESTATIC s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Zechenterova 356/24, 967 01 Kremnica

IČO: 36 850 365
DIČ: 2022468514
IČ DPH: SK2022468514

Obvodný úrad v Kremnici
Obchodný register Okr. súde Banská Bystrica, vložka č: 13801/S oddiel Sro
Číslo živnostenského registra: 680-12065

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929865563/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2986 5563
BIC/SWIFT: TATRSKBX