Mestá a obce

Naše produkty sú určené hlavne mestám a obciam.

Presklené vitríny sú ideálnym priestorom pre prezentáciu tlačovín, ako sú napr. oznámenia, vyhlášky a ďalšie informácie, ktoré sú obce či mesta zo zákona povinné zverejňovať.

Taktiež sú vhodné na propagáciu akcií a podujatí pripravovaných priamo úradom, alebo organizáciami patriacich pod ich správu, ako sú napr. i športové, či kultúrne podujatia.

Vitríny sú jednoducho umiestniteľné v interiéroch úradov na stenu, alebo spolu so stojanom pred úradmi. Keďže sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, sú odolné voči zhoršeným poveternostným podmienkam (zima, dážď….).

Citylighty sú umiestniteľné v iných častiach miest a obcí, kde je hustejšia koncentrácia obyvateľstva a informujú plagátovou formou o pripravovaných športových, kultúrnych a spoločenských akciách mesta.

Vitríny a Citylighty sú uzamykateľné a tak je zabezpečený prístup k výmene obsahu len povereným osobám.

Toblerone, jedinečná trojstranná vitrína, vďaka ktorej Vaše propagované materiály budú neprehliadnuteľné, keďže môžete vystaviť svoje materiály z každej strany. Toblerone môže byť aj otočný.

Moderné prevedenie vitrín dodáva Vašim oznamom a prezentovaným informáciám eleganciu a dôstojnosť. Vďaka možnosti osvetlenia už nikto neprehliadne Vaše oznamy ani za tmy.

Všetky naše výrobky sú vyrobené v súlade s príslušnou technickou normou
STN EN 50107-1:2003-04 (34 1370) v tej najvyššej kvalite o čom svedčí záujem i v zahraničí.