Reklamné agentúry a spoločnosti

Ponúkame naše produkty pre rôzne reklamné spoločnosti, ktoré svojou kreatívnou činnosťou a vyhotovením reklamy propagujú produkty, alebo služby svojich zákazníkov.

Sú vhodné na umiestnenie tam, kde je najvyššia koncentrácia cieľovej skupiny, pre ktorú je daná reklama určená.
Tu sú najviac využívané Citylighty, ktoré reklamne práve najviac oslovujú potencionálnych klientov a robia reklamu viac viditeľnou.