Školské zariadenia

Informačné vitríny sú obľúbené a vhodné i pre všetky predškolské a školské zariadenia.

Sú vhodným priestorom pre prezentáciu školských i mimoškolských aktivít žiakov, ale i pedagogického zboru. Oznamy, fotografie, upozornenia – to všetko je možné prezentovať, či už v vo vnútorných priestoroch školy, alebo vo vonkajšom areáli. Najčastejšie sú tieto vitríny umiestňované na oplotenia, alebo pri vchodoch škôl. Je to najlepší spôsob, ako informovať žiakov i rodičov o tom, čo sa pripravuje, alebo o úspešných aktivitách, ktoré sa uskutočnili a školu úspešne propagovali.